Naciśnij „Lubię", aby śledzić Fun Fr-Ang na Facebooku
Zostaw telefon i skontaktujemy się z Tobą!
Zgadzam się, że przesłane przeze mnie dane są przechowywane i przetwarzane przez tą witrynę zgodnie z Polityką Prywatności.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
ZGODA
Test poziomujący
Z języka angielskiego i francuskiego
Test poziomujący
Z języka angielskiego i francuskiego
Placement test | Test poziomujący
Wybierz język, z którego chcesz wypełnić test
Test poziomujący z języka francuskiego
PLACEMENT TEST | LEVEL 2 | TEST POZIOMUJĄCY
Test poziomujący z języka angielskiego, sprawdzający poziom znajomości języka u uczniów w wieku 10-14 lat.

Liczba pytań: 30
Punktacja: 1 pytanie = 1 punkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 30
Średni czas rozwiązania: ok. 30 minut

Instrukcja wypełniania testu:

- Jeżeli masz trudności z przeczytaniem pytania, poproś osobę dorosłą o pomoc.
- Podaj imię i nazwisko osoby wypełniającej test oraz adres mailowy, na który zostaną wysłane wyniki, a także dalsze infromacje.
- Na każde pytanie, jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
- Jeżeli, nie znasz odpowiedzi na określone pytanie, pomiń je i przejdź do następnego punktu.
- Nie konsultuj odpowiedzi z innymi osobami oraz nie korzystaj z pomocy naukowych
- Przypadkowe wybieranie odpowiedzi lub ich konsultowanie, może wpłynąć na wiarygodność testu orazTwojego wyniku.
- Test nie ma limitu czasowego.

Good luck! Powodzenia! :)
Zespół "Fun FR-ANG"
PLACEMENT TEST | LEVEL 2 | Test poziomujący
Wypełnij formularz, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.
Dane osobowe
Dane osobowe
1. ___ name is Jane.
2. ____ are you from?
3. They ____ from Germany.
4. Do you come from France?
5. May, June,July, ____
6. Monday, Tuesday, ____, Thursday
7. Peter ____ at seven oclock.
8. ___ you like playing tennis?
9. This T-shirt is very ____.
10. Have you got a pen?
11. She ____ at school yesterday.
12. Did you enjoy the party, Claire?
13. Whats your new teacher like?
14. I love this photo of your family, David!
15. Did you ___ the match, yesterday?
16. There are____.
17. How old are you?
18. This is my friend, Kate. ___ got dark short hair.
19. My sister is younger ___ me.
20. Anthony is ____ boy in the family.
21. I ___ on the sofa, at the moment.
22. Yesterday was the ___ of April.
23. ___ sun is shining.
24. Have you ever ___ the baseball match?
25. I was taking a shower, when the telephone ___.
26. Everybody ___wear a seat belt in the car.
27. We have lived in Warsaw ___ five years.
28. If the weather ___ good, I will go to the park
29. If my mother ___ birthday, I buy her a gift.
30. Hannah was born in France. She is ____.
PLACEMENT TEST | LEVEL 3 | TEST POZIOMUJĄCY
Test poziomujący z języka angielskiego:

Liczba części: 6
Liczba pytań: 40
Punktacja: 1 pytanie = 1 punkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 40
Średni czas rozwiązania: ok. 30 minut

Instrukcja wypełniania testu:

- Podaj imię i nazwisko osoby wypełniającej test oraz adres mailowy, na który zostaną wysłane wyniki, a także dalsze infromacje.
- Arkusz wypełniaj zgodnie z ułożeniem pytań.
- Na każde pytanie, jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
- Jeżeli, nie znasz odpowiedzi na określone pytanie, pomiń je i przejdź do następnego punktu.
- Nie konsultuj odpowiedzi z innymi osobami oraz nie korzystaj z pomocy naukowych
- Przypadkowe wybieranie odpowiedzi lub ich konsultowanie, może wpłynąć na wiarygodność testu orazTwojego wyniku.
- Test nie ma limitu czasowego.

Good luck! Powodzenia! :)
Zespół "Fun FR-ANG"
PLACEMENT TEST | LEVEL 3 | Test poziomujący
Wypełnij formularz, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.
Dane osobowe
Dane osobowe
1. ____ is your favourite music?
2. ___ Susan like spaghetti?
3. Lucy doesnt like ___.
4. I ___ from France.
5. This is my friend. ___ name is Peter.
6. Mike is ____.
7. Maggie can ___ Chinese.
8. There are ___ pictures in that gallery.
9. There is a pub ___ the post office.
10. She ____ at school last week.
11. ____ a piece of cake? No, thank you.
12. The living room is ___than the bedroom.
13. I ___ wash the dishes every day.
14. We ___ Manchester next week.
15. Whose is this book? Its ___.
16. I saw an accident when I ___ down the street.
17. ___ stayed in a hospital?
18. He doesnt smoke now, but he ___ a lot when he was young.
19. You ___ pay for the tickets. Theyre free.
20. At the end of the course, I ___ speak English fluently.
21. Liz is ___ in photography.
22. Could you tell me ___?
23. What would you do if you ___ one million dollars?
24. You didnt learn Russian at school, ___?
25. The police arrested the man who ___ a bank.
26. They ___ forgotten about our wedding.
27. My girlfriend is a fantastic dancer. I wish I___ my dancing lessons.
28. Before we start, we should introduce ___ to the audience.
29. The beach, ___ situated close to the town, is used by surfers.
30. Her family was very ___.
31. Could you ___ me a favour, please?
32. She ___ for her cat for two days when she finally found it in the garage.
33. If I hadnt replied to your email, I ___ here with you now.
34. The police officer ___ me to move along.
35. She did ___ in the test.
36. You may not like the cold weather here, but youll have to ____, Im afraid.
37. ____ hard I try, I cant run any faster.
38. Once ___ to these nwe cat biscuits, they wont want to go back to the other stuff.
39. You ____ eaten that chicked last night. Now, you have a bit of a stomach ache.
40. Come on! Quick! Lets get ___!